Huvudsida → Afghanistan → Baghlan
Wilayat-e Baghlan

Andra Namn: Baghlan, Wilāyat-e Baghlān

Baghlan

Andra Namn: Baghlan,Baghlan - bghlan,Baghlan - بغلان,Baghlin,Baghlān,Baglan,Bagolaggo,Sana `Ati,Sana`ati,bghlan,Şanā ‘Ati,Şanā‘atī,Баглан,بغلان,صناعتی, Baghlān

Pul-e Khumri

Andra Namn: Pol-e Khomri,Pol-e Khomrī,Pul-e Khumri,Pul-e Khumrī,Pul-i-Khomri,Pul-i-Khumri,Pule Khumri,Pule Khumṟi,Puli-Khumri,Пули-Хумри,پل خمری, Pul-e Khumrī

Nahrin

Andra Namn: Nahrin,Nahrīn,Nakhrin,Narain,Narin,Narīn,Нахрин,نهرین, Nahrīn

Hukumati Dahanah-ye Ghori

Andra Namn: Dahana,Dahana Ghori,Dahana-i-Ghori,Dahanae Ghori,Dahaneh-ye Ghowri,Dahaneh-ye Ghowṟī,Dahna,Dahāna,Dananeh-ye Ghowri,Dananeh-ye Ghowrī,Hokumati Dahana-i-Ghori Dahana,Hokūmatī Ḏahana-i-Ghōṟi Dahana,Hukumati Dahanah-ye Ghori,حکومتی دهانۀ غوری,Ḏahana-i-Ghōṟi,Ḏahanae Ghōṟi,Ḩukūmatī Dahānah-ye Ghōrī, Ḩukūmatī Dahānah-ye Ghōrī

Baghlani Jadid

Andra Namn: Baghlani Jadid

Puli Khumri

Andra Namn: Puli Khumri

Joqi

Andra Namn: Joqi,Jōqī,جوقی, Jōqī

Koqyah

Andra Namn: Koqyah,Kōqyah,کوقیه, Kōqyah

Islam Darah

Andra Namn: Islam Darah,Islām Darah,اسلام دره, Islām Darah

Shor Baba

Andra Namn: Shor Baba,Shōr Bābā,شور بابا, Shōr Bābā

Badam Darah-ye Khord

Andra Namn: Badam Darah-ye Khord,Bādām Darah-ye Khōrd,بادام درۀ خورد, Bādām Darah-ye Khōrd

Baba Ghayib

Andra Namn: Baba Gha'ib,Baba Ghayib,Bābā Ghāyib,Bābā Ghā’īb,بابا غائب,بابا غایب, Bābā Ghāyib

Ziarat-e Aq Chashmah

Andra Namn: Ziarat-e Aq Chashmah,Zīārat-e Āq Chashmah,زیارت آق چشمه, Zīārat-e Āq Chashmah

Khwajah Sarbiland-e Wali

Andra Namn: Khwajah Sarbiland-e Wali,Khwājah Sarbiland-e Walī,خواجه سربلند ولی, Khwājah Sarbiland-e Walī

Badam Darah-ye Khord

Andra Namn: Badam Darah-ye Khord,Bādām Darah-ye Khōrd,بادام درۀ خورد, Bādām Darah-ye Khōrd

Khwajah Gulkhar

Andra Namn: Khwajah Gulkhar,Khwājah Gulkhār,خواجه گل خار, Khwājah Gulkhār

Qazil Qol

Andra Namn: Qazil Qol,Qaz̄il Qōl,Qizil Qol,Qizil Qōl,قذل قول,قزل قول, Qaz̄il Qōl

Qazil Qol

Andra Namn: Qazil Qol,Qaz̄il Qōl,Qizil Qol,Qizil Qōl,قذل قول,قزل قول, Qaz̄il Qōl

Khosti Kotal

Andra Namn: Khosti Kotal,Khōstī Kōtal,خوستی کوتل, Khōstī Kōtal

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in