Huvudsida → Afghanistan → Daykundi
Gosalah Khanah

Andra Namn: Gosalah Khanah,Gōsālah Khānah,گوساله خانه, Gōsālah Khānah

Urzal

Andra Namn: Urzal,Ūrzāl,اورزال, Ūrzāl

Nay-Khushkak

Andra Namn: Nay-Khushkak,Nāy-Khushkak,نای خشکک, Nāy-Khushkak

Sach

Andra Namn: Sach,Sāch,ساچ, Sāch

Darah-ye Kandu

Andra Namn: Darah-ye Kandu,Darah-ye Kandū,درۀ کندو, Darah-ye Kandū

Darah-ye Ghujirak

Andra Namn: Darah-ye Ghujirak,Darah-ye Ghūjirak,درۀ غوجرک, Darah-ye Ghūjirak

Darah-ye Payendah Kushtah

Andra Namn: Darah-ye Payendah Kushtah,Darah-ye Pāyendah Kushtah,درۀ پاینده کشته, Darah-ye Pāyendah Kushtah

Dahan-e Israk

Andra Namn: Dahan-e Israk,Dahān-e Israk,دهان اسرک, Dahān-e Israk

Darah-ye Khar Murdah

Andra Namn: Darah-ye Khar Murdah,درۀ خر مرده, Darah-ye Khar Murdah

Nawah-ye Khushkak

Andra Namn: Nawah-ye Khushkak,Nāwah-ye Khushkak,ناوۀ خشکک, Nāwah-ye Khushkak

Jar-e Awqol

Andra Namn: Jar-e Awqol,Jar-e Āwqōl,جر آوقول, Jar-e Āwqōl

Mirashkiro

Andra Namn: Mirashkiro,Mīrashkirō,میرشکرو, Mīrashkirō

Qol-e Karel

Andra Namn: Qol-e Karel,Qōl-e Karēl,قول کرېل, Qōl-e Karēl

Sayyid Kenad

Andra Namn: Sayyid Kenad,Sayyid Kēnād,سید کېناد, Sayyid Kēnād

Shaylah-ye Awghjam

Andra Namn: Shaylah-ye Awghjam,شیلۀ اوغجم, Shaylah-ye Awghjam

Nawah-ye Mir Ghulam

Andra Namn: Nawah-ye Mir Ghulam,Nāwah-ye Mīr Ghulām,ناوۀ میر غلام, Nāwah-ye Mīr Ghulām

Kolah

Andra Namn: Kolah,Kōlah,کوله, Kōlah

Qol-e Piaz

Andra Namn: Qol-e Piaz,Qōl-e Pīāz,قول پیاز, Qōl-e Pīāz

Kok Darah

Andra Namn: Kok Darah,Kōk Darah,کوک دره, Kōk Darah

Sayyid Ahmad

Andra Namn: Sayyid Ahmad,Sayyid Aḩmad,سید احمد, Sayyid Aḩmad

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in