Huvudsida → Afghanistan → Sar e Pul
Wilayat-e Sar-e Pul

Andra Namn: Sar-e Pol, Wilāyat-e Sar-e Pul

Sar-e Pul

Andra Namn: Sar-e Pol,Sar-e Pul,Sar-i-Pul,Sari-Pul',Сари-Пуль,سر پل, Sar-e Pul

Sang-e Charak

Andra Namn: Sang-e Chārak

Chiras

Andra Namn: Chiras,Chīras,Ciras,Cīras, Chīras

Tukzar

Andra Namn: Kala Sangcharak,Kala Sangchārak,Qal`eh Sangcharek,Qala Sangcharak,Qal‘eh Sangchārek,Sangcarak,Sangcharak,Sangcārak,Takzar,Tokzar,Tokzār,Tuksar,Tukzar,Tukzār,Tākzār,Токзар,تکزار, Tukzār

Larkird

Andra Namn: Lar Gerd,Largird,Largirid,Larkerd,Larkird,Лар Герд,لرکرد, Larkird

Tagaw-Bay

Andra Namn: Bai,Bay,Bāy,Tagaw-Bay,Tagaw-bay,Tagaw-bāy,Tagow Bay,Tagow Bāy,Tagāw-Bāy,تگاو بای, Tagāw-Bāy

Qal`ah-ye Shahr

Andra Namn: Faoghan,Fāoghān,Kala Shahar,Kala Shāhar,Qal`a-i-Sahr,Qal`ah-ye Shahr,Qal`eh Shahar,Qal`eh Shahr,Qala Sahr,Qala Shahar,Qala Shāhār,Qala S̄ahṟ,Qal‘a-i-S̄ahṟ,Qal‘ah-ye Shahr,Qal‘eh Shahr,Qal‘eh Shāhār,قلعۀ شهر, Qal‘ah-ye Shahr

Lab-Sar

Andra Namn: Lab-Sar

Ghul Duri

Andra Namn: Ghul Duri,Ghūl Dūrī,غول دوری, Ghūl Dūrī

Rah-Tablak

Andra Namn: Rah-Tablak,Rāh-Tablak,راه تبلک, Rāh-Tablak

Darah-ye Aw

Andra Namn: Darah-ye Aw,Darah-ye Āw,درۀ آو, Darah-ye Āw

Chashmah-ye Niyak

Andra Namn: Chashmah-ye Niyak,Chashmah-ye Nīyak,چشمۀ نییک, Chashmah-ye Nīyak

Darah-ye Nowzaghan

Andra Namn: Darah-ye Nowzaghan,Darah-ye Sayah Rah,Darah-ye Sāyah Rāh,درۀ سایه راه,درۀ نوزغن, Darah-ye Nowzaghan

Darzak

Andra Namn: Darzak,درزک, Darzak

Ajrim

Andra Namn: Ajrim,Ajrīm,اجریم, Ajrīm

Ojh-Tapah

Andra Namn: Ojh-Tapah,Ōjh-Tapah,اوجه تپه, Ōjh-Tapah

Pashim Showyi

Andra Namn: Pashim Showyi,Pashim Showyī,Pasim Sho'iy,Pasim Shō’iy,پسم شوئی,پشم شویی, Pashim Showyī

Qol-e Bulan

Andra Namn: Qol-e Bulan,Qōl-e Bulan,قول بلن, Qōl-e Bulan

Chashmah-ye Shirin Tagab

Andra Namn: Chashmah-ye Shirin Tagab,Chashmah-ye Shīrīn Tagāb,چشمۀ شیرین تگاب, Chashmah-ye Shīrīn Tagāb

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in