Huvudsida → Afghanistan → Uruzgan
Wilayat-e Uruzgan

Andra Namn: Oruzgan, Wilāyat-e Uruzgān

Uruzgan

Andra Namn: Orozgan,Orozgān,Oruzgan,Orūzgān,Qala-i-Hazar Qadam,Qala-i-Hazār Qadam,Uruzgan,Uruzgān,ارزگان,اروزگان, Uruzgān

Daykundi

Andra Namn: Daykundi, Dāykundī

Darah-ye Farakh

Andra Namn: Darah-ye Farakh,Darah-ye Farākh,درۀ فراخ, Darah-ye Farākh

Sar-e Shaylah-ye Kamisan

Andra Namn: Sar-e Shaylah-ye Kamisan,Sar-e Shaylah-ye Kamisān,سر شیلۀ کمسان, Sar-e Shaylah-ye Kamisān

Nuri Darah

Andra Namn: Nuri Darah,Nūrī Darah,نوری دره, Nūrī Darah

Pay Pat Shaylah

Andra Namn: Pay Pat Shaylah,Pāy Pat Shaylah,پای پت شیله, Pāy Pat Shaylah

Ghori Mandeh

Andra Namn: Ghori Mandeh,Ghōrī Māndêh,غوری مانده, Ghōrī Māndêh

Ghelak Shaylah

Andra Namn: Ghelak Shaylah,Ghēlak Shaylah,غېلک شیله, Ghēlak Shaylah

Sarkol Shaylah

Andra Namn: Sarkol Shaylah,Sarkōl Shaylah,سرکول شیله, Sarkōl Shaylah

Kawchaqir Karez

Andra Namn: Kawchaqir Karez,Kāwchaqīr Kārēz,کاوچقیر کارېز, Kāwchaqīr Kārēz

Wechah Shaylah

Andra Namn: Wechah Shaylah,Wêchah Shaylah,وچه شیله, Wêchah Shaylah

Zin Darah

Andra Namn: Zin Darah,Zīn Darah,زین دره, Zīn Darah

Khalaj Darah

Andra Namn: Khalaj Darah,خلج دره, Khalaj Darah

Ghoyine Darah

Andra Namn: Ghoyine Darah,Ghōyinē Darah,غوینې دره, Ghōyinē Darah

Shah Turbat

Andra Namn: Shah Turbat,Shāh Turbat,شاه تربت, Shāh Turbat

Khozhobay

Andra Namn: Khozhobay,Khōz̲h̲ōbay,خوږوبی, Khōz̲h̲ōbay

Kotal-e Chapari

Andra Namn: Kotal-e Chapari,Kōtal-e Chāparī,کوتل چاپری, Kōtal-e Chāparī

Jar-e Kotal-e Hindu

Andra Namn: Jar-e Kotal-e Hindu,Jar-e Kōtal-e Hindū,جر کوتل هندو, Jar-e Kōtal-e Hindū

Qol-e Khurdak Khari

Andra Namn: Qol-e Khurdak Khari,Qōl-e Khūrdak Khārī,قول خوردک خاری, Qōl-e Khūrdak Khārī

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in